Tuesday, January 16, 2018

Sizə bir sözüm var...

Bu başdan hər kəsdən üzr istəyirəm, çünki oxuyacağınız yazımdakı üslub da, siyasi baxışlar da mənim yolum deyil, amma hərdən hər şeyi çılpaqlığı ilə deməlisən, yazmalısan ki, hər kəs üçün anlaşılan olsun.

Həkim işlədiyim vaxtlar idi. 5-6 nəfər oturub söhbət edirdik və birdən universitet auditoriyasından təzəcə çıxmış həmkarımız Azərbaycanın məşhur ziyalılarından birinin necə içib sərxoş olması, sonra da körpünün altında yatıb qalması haqda məzəli bir hadisəni şövqlə danışmağa başladı. Heç kəsin reaksiya verməməsi məni təəccübləndirsə də sona qədər dinləməyə qərar verdim və o, əhvalatını bitirəndə kəskin bir sual verdim: "Sən milliyyətin nədir?" Adam özünü itirib bir qədər susdu və nəhayət sualıma sualla cavab verdi ki, bunun söhbətə nə dəxli var ki? Fikrimi belə izah etdim ki, sənin kimilər bu cür əhvalatlar uydurmaqla və ya onu kimdənsə eşidib təkrarlamaqla məqsədli şəkildə bu millətin ehkamlarını dağıtmağa çalışır. Adam bir qədər də susub artıq daha zəif şəkildə müdafiə olunmağa, bu əhvalatı kimdənsə eşitdiyini sübut eləməyə çalışdı. 
Ehkam sözünü təsadüfən işlətmədim. Bəli, hər bir millətin toxunulmaz ehkamları var ki, onlar da təkcə millətin oturuşmuş həyat tərzi, düşüncəsi, ənənələri deyil, həm də bütün bu dəyərlərin daşıyıcıları olmuş görkəmli tarixi şəxsiyyətləridir. Son illər gördüklərimiz deməyə əsas verir ki, hədəfə alınan da məhz bizim ehkamlarımızdır. O ehkamlarımız ki, onlar millətin bir növ özülüdür, cəmiyyətin sütunu və təməlidir. Bizim varlığımız, mövcudluğumuz həmin təməllərin üzərində qurulub, həmin sütuna söykənir. Bu təməllərin dağıdılması bizim millət kimi sıradan çıxmağımız deməkdir. Elə ona görə də özülümüzü, təməlimizi hədəfə alırlar. Sosial şəbəkələrdə olmayan ağlına gələnləri yazmaqla, kor gözünün görə bilmədiyi yüksəkliyə daş atmaqla özünü gündəmə gətirib, içindəki natamamlıq kompleksini ört-basdır etməyə çalışan çoxsaylı nadanlar ordusu yetişib. İbtidai təhsil səviyyəsi belə çoxsaylı suallar doğuran bu nadancığazlar millətin ən nəhəng nümayəndələrinə çamur atmaqdan da diksinmir, əllərinə düşmüş yazmaq imkanından istifadə edərək durmadan ailə tərbiyələrini açıb ortalığa tökürlər. Biz isə belələrini müzakirə edib, nəzakətli şəkildə təkzib etməyə çalışırıq, onları söyənləri qınamağa cəhd edirik. Hələ onu demirəm ki, belələrinə bəraət qazandıran, onların guya, stereotiplərə qarşı çıxmış modern düşüncə sahibi olduqlarını iddia edənlər də tapılır. Sonunculara bir təklifim var: bu sevdiyiniz psevdomodernistləri dəvət edin qəbristanlığa və xahiş edin ki, gözünüzün qarşısında orda yatanlarınız aşağılasınlar. Sonra da bütün bu mənzərəni çəkib sosial şəbəkələrdə paylaşın. Əmin edirəm ki, bununla müdafiə etdiyiniz "modernizmə" müstəsna xidmət göstərmiş olacaqsınız. Amma millətin ehkamlarına çirkab atanları müdafiə etmək istəyəndə bilin ki, o ehkamlar sizin deyil, elə buna görə də onlara toxunanlarla birlikdə ayaqlar altında qala bilərsiniz. Kimsə varı, dövləti, sərvəti talanmış bir millətin acız göründüyünü və asanlıqla təhqir oluna biləcəyini düşünürsə, çox ciddi şəkildə yanılır. Talanmış millətin son itirəcəyi olan qüruruna, mənliyinə uzadılan əl kısilmək təhlükəsizlə üzləşə bilər. İsmayıllıda harın bir nazirin harın bir törəməsindən başlayan hadisələri xatırlayın və dediyimə inanacaqsınız. 
Nəhayət, bir sözüm də iqtidarda olanlaradır. kim olmağınızdan və qarşınıza hansı məqsədləri qoymağınızdan asılı olmayaraq, oğurluq pullarınızla yemlədiklərinizə oturduğunuz budaqları kəsdirməyin. O budaqlar kəsiləndə üzüaşağı gedən ilk növbədə siz olacaqsınız. Aşağıda isə  milyonlar gözləyir sizi. Yanlış anlamayın, milyonlarla dollar və ya manat yox, illərdir talana, zorakılığa, haqsızlığa məruz qoyduğunuz milyonlarla qəzəbli Azərbaycan insanı.